Velkommen til Nøtterøy Asfalt AS

 Nøtterøy Asfalt AS, en solid og tradisjonsrik bedrift gjennom over 40 år med asfaltering i Vestfold.

Våre medarbeidere er solide, engasjerte og har lang fartstid i bransjen. Vi har høy yrkesstolthet og strekker oss meget langt for å levere et konkurransedyktig produkt, til avtalt tid og pris.

Vi prioriterer å ha en moderne maskinpark av best mulig kvalitet. Dette for å sikre leveringsdyktighet, kvalitet, et trygt arbeidsmiljø og ivareta miljøet rundt oss på best mulig måte

Sammen danner dette et grunnlag for å takle de fleste utfordinger !

Vårt hovedmarked er Vestfold, med Tønsberg, Færder og Sandefjord som nærområde. Men vi dekker også et større område som Drammen, Oslo, grenland etc ved behov.

Vi er godkjent opplæringsbedrift ved opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk i Vestfold. Pr i dag har vi en lærling i asfaltfaget.

Samarbeidspartnere: