Velkommen til Nøtterøy Asfalt AS

 Nøtterøy Asfalt AS, en solid og tradisjonsrik bedrift gjennom over 45 år med asfaltering i Vestfold.

Våre medarbeidere er solide, engasjerte og har lang fartstid i bransjen. Vi har høy yrkesstolthet og strekker oss meget langt for å levere et konkurransedyktig produkt, til avtalt tid og pris.

Vi prioriterer å ha en moderne maskinpark av best mulig kvalitet. Dette for å sikre leveringsdyktighet, kvalitet, et trygt arbeidsmiljø og ivareta miljøet rundt oss på best mulig måte

Gjennom vår lange fartstid har vi opparbeidet oss et solid nettverk. Vi samarbeider med mange, meget gode og solide bedrifter på alle områder innen utendørs arbeider.

Sammen danner dette et grunnlag for å takle de fleste utfordinger !

Vårt hovedmarked er Vestfold, med Larvik til Holmestrand som nærområde. Men vi dekker også et større område som Drammen, Oslo, grenland etc ved behov.

Aktuelt - miljø - produktkvalitet:

Gjennom en mest mulig moderne maskinpark, fokus på logistikk og effektivitet - arbeider vi for en mest mulig miljøvennlig hverdag. Der det er mulig velger vi alltid de produkter og løsninger som vi mener gir minst mulig belastning for miljøet, og bidrar til en god arbeidshverdag. Valg av leverandører av asfalt er en veldig viktig del av dette. I dag er LTA ( lavtemperaturasfalt ) blitt standardmasse hos de fleste leverandører. Lavtemperaturasfalt er et mer miljøvennlig produkt med like god kvalitet som ved tradisjonell asfaltproduksjon. Prosessen reduserer energiforbruk og utslipp av CO2 betydelig. CO2 utslippene reduseres fordi det brukes mindre gass til oppvarming, og dampen fra bitumen halvveres for hver 15 grader med redusert temperatur.

Fordeler med lavtemperaturasfalt:

  • Betydelig mindre energiforbruk
  • Mindre asfaltdamp - bedre arbeidsmiljø for alle involverte
  • Redusert utslipp av støv og CO2
  • Mindre separasjon
  • Redusert aldring av bindemidlet
  • Lengre levetid 

Nøtterøy Asfalt AS benytter fortrinnsvis LTA masser. Det er også en betydelig del gjenbruksmaterialer i disse massene. LTA kan av og til være noe mer arbeidskrevende, og i visse tilfeller gi en noe grovere overflate enn den tradisjonelle asfalten vi er vant med. Tiden vi alle er inne i, er en tid hvor produkter og arbeidsmåter endres. Som en ansvarlig bedrift må vi følge denne utviklingen. Vi mener det oppveies ved alle fordelene. Totalt sett vil dette gi en betydelig miljøgevinst for oss alle.

Vi er godkjent opplæringsbedrift ved opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk i Vestfold. Pr i dag har vi en lærling i asfaltfaget.

Samarbeidspartnere: