Forespørsel:

Vi ønsker at du ringer eller sender oss en epost. Deretter kommer vi på uforpliktende befaring for å se på arealet. Pristilbud gis skriftlig, oftest i form av en epost. På denne måten skal prosessen være oversiklig og grei for deg som kunde.

Asfaltering er en bransje som er sterkt sesongpreget. Derfor vil det i høysesongen kunne være noe ventetid fra bestilling til befaring og utførelse. Vi forsøker så godt vi kan og utføre i bestilt rekkefølge.

Asfalt:

Asfalt er et olje / bitumenbasert overflatedekke. I prinsippet består asfalt av olje ( bitumen ) og grus som blandes og varmes opp. Avhengig av bruksområde kan man bruke flere forskjellige blandinger for lengst mulig holdbarhet og bruksvennlighet. Under asfaltering er det viktig at arbeidet går raskt. Massen må jobbes med før den blir for kald. Jo varmere masse jo penere resultat. Av samme grunn vil man ofte få et noe grovere resultat på vår og høst når været er kaldt.

Asfalt er i utgangspunktet er produsert for å være et slitedekke som alternativ til feks grus. I produksjon av asfalt prioriteres det derfor egenskaper som passer til dette formålet.

Den mest brukte kvaliteten er Agb11 100 kg pr m2. Dette tilsvarer ca 4 cm lagtykkelse, og er mer enn nok for plasser med normal personbiltrafikk, forutsatt riktig fundament. Med tilstrekkelig grunnarbeid kan et riktig lagt asfaltdekke fint oppnå en holdbarhet på 20-25 år.

Grunnarbeid:

Grunnarbeidet er som på det meste annet særdeles viktig!. Til en gårdsplass/p-plass bør det være 30 - 50 cm knuste komprimerte grusmasser. Man bør også tenke på overflatevann. Asfaltdekker er normalt å anse som vanntette og overflatevann vil dermed samles opp og må ledes ut på dertil egnet sted, eller ned i kum. Fallet bør ikke være under 1,5% for å sikre at vanndammer ikke oppstår. Arealet må være jevnt og komprimert. 

Dersom man tenker å legge asfalt på et eksisterende grunnarbeid eller eksisterende dekke er det viktig at all vegetasjon/ugress fjernes på forhånd. Er man i tvil om grunnarbeidet er godt nok, kan det være en god investering å kontakte fagfolk for en vurdering.

Kummer og kumlokk. Det er viktig at disse er av løftbar / justerbar type. Dette er som oftest lokk av stål. Disse sikrer også tilgang til kummene senere. Plast- og betonglokk er ikke å anbefale da disse ikke lar seg justere med asfalt og vil bli vanskelig å åpne etter asfaltering. Når man justerer et kumlokk løftes dette til riktig høyde og stampes under med asfalt. En riktig montert kum skal ha lokk som er tilpasset kummen på riktig måte. Dette sikrer at det ikke raser masser mellom lokk og kumvegg, og tetter kummen. Skader som følge av dette dekkes ikke av Nøtterøy Asfalt AS. 

Utførelse: Asfaltering utføres ofte som en kombinasjon av maskinlegging og håndlegging. Dette vil syns på overflaten i form av forskjellig struktur. Ofte vil håndlegging resultere i en grovere overflate hvor man ser mer steiner enn ved maskinlegging. Dette er helt normalt og vil være mest synlig den første tiden.

Forberedelser:

Når man har bestilt / gjort avtale om asfaltering er det noen ting som er lurt å tenke på:

  • Er underlaget tilstrekkelig fundamentert, komprimert og rettet av ?
  • Er det tilstrekkelig fall ?
  • Er arealet ryddet og klart?
  • Området bør kunne sperres av for trafikk frem til asfalten kjøles tilstrekkelig ned. Helst til dagen etter. I varme perioder kan det være behov for lenger avsperring.
  • Er alle kummer og lokk synlige og i orden ?
  • Er området fritt for ugress?
  • Fint om utekranen er på. Asfaltering krever vann og vi trenger ofte tilgang til dette under arbeidet.

 

Etter asfaltering:

Asfalt kan i mange tilfeller kreve opptil 1 - 2 år på å herde fullstendig. Spesielt vil asfalten være sårbar den første sommeren. På varme sommerdager kan asfalten lett oppnå en temperatur på 60 grader eller mer. Dette betyr at asfalten blir mykere og dermed lettere får skader. Noen gjengangere er lurt å tenke på:

  • Vridninger av bilhjul. Stillestående biler som vrir på hjula er ofte ensbetydende med sår. Her er utformingen på gårdsplassen mye med på å bestemme hvor fort dette skjer. Et triks kan være å strø litt finsand på stedet man må kjøre. Dette minsker friksjonen og dermed skadene.
  • Mc/ moped med sidestøtter. Under støtta må man legge en plankebit eller lignende. 

Vedlikehold:

Et asfaltdekke klarer seg normalt uten nevneverdig vedlikehold. Ofte er det mer enn nok med normal kosting eller spyling. Unngå bruk av høytrykkspyler da dette kan skade asfalten. Dersom man søler drifstoff eller andre oljeløsende midler bør dette suges opp med feks sagflis eller annet egnet middel for dette. Dette fordi slike stoffer løser opp bindemiddelet i asfalten.

Ugress: Dersom man er uheldig og får gjennomgroing av ugress kan man relativt enkelt håndtere dette. Når ugress gror igjennom dannes det ofte et "kremmerhus". Sprøy ugresset 2 - 3 ganger med roundup eller lignende ( fås kjøpt i hagesenter ), med ca 1 ukes mellomrom. Deretter - når man er sikker på at ugresset er dødt, banker man ned kremmerhuset med baksiden av en øks, slager eller lignende.