Forespørsel:

Ring eller send oss en e-post. Deretter avtaler vi en uforpliktende befaring på stedet. På befaringen kikker vi over hva som skal gjøres og kommer med råd og vink. Mange ganger kan man få prisen direkte på stedet eller man kan få tilsendt prisen pr e-post senere.

Asfaltering er en bransje som er sterkt sesongpreget. Derfor vil det i høysesongen kunne være noe ventetid fra bestilling til utførelse. Vi forsøker så godt vi kan og utføre i bestilt rekkefølge, så vi anbefaler alle å være ute i god tid ved bestilling.

Asfalt:

Asfalt er et olje / bitumenbasert overflatedekke. I prinsippet består asfalt av olje ( bitumen ) og grus som blandes og varmes opp til ca 160 grader, da er asfalten nesten flytende. Avhengig av bruksområde kan man bruke flere forskjellige blandinger for lengst mulig holdbarhet og bruksvennlighet.  

Asfalt er i utgangspunktet er produsert for å være et slitedekke som alternativ til feks grus. I produksjon av asfalt prioriteres det derfor egenskaper som passer til dette formålet.

Den mest brukte kvaliteten er Agb11 100 kg pr m2. Dette tilsvarer ca 4 cm lagtykkelse, og er mer enn nok for plasser med normal personbiltrafikk. Med tilstrekkelig grunnarbeid kan et riktig lagt asfaltdekke fint oppnå en holdbarhet på 20 - 25 år.

Grunnarbeid:

Grunnarbeidet er som på det meste annet særdeles viktig!. Dette er viktig både med hensyn til planhet og ikke minst holdbarhet på dekket. Til en gårdsplass/p-plass er det ofte nok med 25 - 30 cm knuste komprimerte grusmasser. Man bør også tenke på overflatevann. Asfaltdekker er normalt vanntette og overflatevann vil dermed samles opp og må ledes ut på dertil egnet sted, eller ned i kum. Det bør tilstrebes et minimumsfall på 1,5 cm pr meter.

Dersom man tenker å legge asfalt på et eksisterende grunnarbeid eller eksisterende dekke er det viktig at all vegetasjon/ugress fjernes på forhånd. Dette fordi nylagt asfalt ofte slipper igjennom litt lys og ugresset vil dermed vokse opp igjennom asfalten dersom det ikke er fjernet. Er man i tvil om grunnarbeidet er godt nok, kan det være en god investering å kontakte fagfolk for en vurdering.

Forberedelser:

Når man har bestilt / gjort avtale om asfaltering er det noen ting som er lurt å tenke på:

  • Er avrettingen bra nok? ( dersom ikke avretting er avtalt i prisen vil asfaltdekket bli en blåkopi av underlaget ).
  • Er underlaget tilstrekkelig komprimert? ( asfaltutstyr er ofte tungt og vil falle igjennom underlaget dersom dette ikke er komprimert, dessuten vil dekket få forkortet levetid).
  • Er arealet ryddet og klart?
  • Er det plass til lastebiler og utleggere i forbindelse med arbeidet?, noen ganger kan det være lurt om man snakker med naboer etc dagen i forveien slik at de ikke parkerer helt inntil der hvor det skal arbeides.
  • Området bør kunne sperres av for trafikk frem til asfalten kjøles tilstrekkelig ned. Helst til dagen etter. I varme perioder kan det være behov for lenger avsperring.

 

Etter asfaltering:

Asfalt kan i mange tilfeller kreve opptil 1 - 2 år på å herde fullstendig. Spesielt vil asfalten være sårbar den første sommeren. På varme sommerdager kan asfalten lett oppnå en temperatur på 60 grader eller mer. Dette betyr at asfalten blir mykere og dermed lettere får skader. Noen gjengangere er lurt å tenke på:

  • Vridninger av bilhjul. Stillestående biler som vrir på hjula er ofte ensbetydende med sår. Her er utformingen på gårdsplassen mye med på å bestemme hvor fort dette skjer. Et triks kan være å strø litt finsand på stedet man må kjøre. Dette minsker friksjonen og dermed skadene.
  • Mc/ moped med sidestøtter. Under støtta må man legge en plankebit eller lignende.
  • Stoler og bord. Over tid kan stoler og bord synke ned i overflaten. Legg noe under.
  • Hjulskift. Når man jekker opp bilen blir punktbelastningen stor. Legg alltid en planke eller lignende under.

Med andre ord må man være påpasselig med alle typer punktbelastning den første tiden.

Skulle man alikevel være uheldig å få skader er det lite man kan gjøre med det. trøsten er at når asfalten gråner over tid, samt kjøring etc som klemmer ned skadene vil de ofte bli ubetydelig på sikt. Skadene har som regel lite å bety for holdbarheten - kun kosmetisk.

 

Vedlikehold:

Et asfaltdekke klarer seg normalt uten nevneverdig vedlikehold. Ofte er det mer enn nok med normal kosting eller spyling. Unngå bruk av høytrykkspyler da dette kan skade asfalten. Dersom man søler drifstoff eller andre oljeløsende midler bør dette suges opp med feks sagflis eller annet egnet middel for dette. Dette fordi slike stoffer løser opp bindemiddelet i asfalten.

Ugress: Dersom man er uheldig og får gjennomgroing av ugress kan man relativt enkelt håndtere dette. Når ugress gror igjennom dannes det ofte et "kremmerhus". Sprøy ugresset 2 - 3 ganger med roundup eller lignende ( fås kjøpt i hagesenter ), med ca 1 ukes mellomrom. Deretter - når man er sikker på at ugresset er dødt, banker man ned kremmerhuset med baksiden av en øks, slager eller lignende. Vips - problemet løst :-)